Now showing items 1-6 of 6

 • Měření vlastností standardu 802.11n 

  Halm, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na prostudování standardu 802.11n a zjištění odlišností od standardu 802.11b, g. Standard 802.11b byl, jako první používán pro bezdrátovou síť tzn. WLAN. Tento standard byl rozšířen ...
 • Návrh WiFi sítě v nemocnici 

  Badin, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem funkční a dostatečně výkonné WiFi sítě, která bude schopna uspokojit potřeby zákazníků a personálu nemocnice ve městě s 10 000 obyvateli. Realizací tohoto projektu dosáhne nemocnice ...
 • Optimalizace procesu handoveru v reálném síťovém prostředí 

  Hornyak, Tomáš
  Tato práce se především zabývá studiem procesu handoveru a hledáním možností jeho ovlivňování. Práce si klade za úkol vytvořit prostředky pro záznam vytížení jednotlivých přístupových bodů a na základě získaných dat ...
 • Podpora kvalitativních požadavků služeb v sítích WLAN 

  Mizera, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na bezdrátové sítě WiFi a přenos multimediálních služeb pomocí těchto sítí. Pojednává o spojení služeb telekomunikačních a datových sítí, jejich společném využití pro přenosy dat v reálném čase, ...
 • Standardy 802.11n a 802.11e v bezdrátových sítích 

  Novák, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku standardů bezdrátových sítí. Teoreticky popisuje nejznámější standardy skupiny standardů IEEE 802.11, jejich funkce a chování. Dále práce podrobněji rozebírá nový standard ...
 • Zpracování biosignálů - shluková analýza 

  Příhodová, Petra
  Tato práce se zabývá problematikou shlukové analýzy a možnostmi jejího využítí při klasifikace biosignálů. V první části práce je popsán princip shlukové analýzy, způsoby výpočtu vzdáleností mezi objekty a základní postup ...