Now showing items 1-6 of 6

 • Experimental Tests and Performance Evaluation of a VHF Data Transceiver Prototype for Operation in the Antarctic Regions 

  Prieto, M.; de Pablo, M. A.; Ramos, M.; Jimenez, J. J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020-04)
  This paper presents the study and implementation results of a point to point radio data link carried out by the PERMASNOW project Research Team in the Gabriel de Castilla (GdC) Spanish Antarctic Station (Deception Island, ...
 • FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 144 MHz 

  Bohátka, Jan
  V práci je popsán systém APRS, který se používá k posílání a příjímání textových zpráv. Zprávy jsou přenášeny na frekvenci 144 MHz pomocí modulace AFSK. APRS komunikuje pomocí protokolu AX.25, který vysílá a přijímá zprávy ...
 • FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 144MHz 

  Sabol, Martin
  Tato práce se zabývá rozborem protokolu automatického pozičního systému APRS pro účely telemetrie. Je rozebrána struktura nejdůležitějších rámců a jejich použití. Věnuje se zpracování GPS dat a jejich následné modulaci na ...
 • FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 144MHz 

  Bohátka, Jan
  V práci je popsán systém APRS, který se používá k posílání a příjímání textových zpráv. Zprávy jsou přenášeny na frekvenci 144 MHz pomocí modulace AFSK. APRS komunikuje pomocí protokolu AX.25, který vysílá a přijímá zprávy ...
 • Návrh stratosferické sondy a simulátor letu 

  Lindtner, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem stratosférické sondy, jako prostředku na měření vlastností vyšších vrstev atmosféry. V simulacích je ukázán vliv různých parametrů na výsledný profil letu. Na základě reálných letů ...
 • Sledovací zařízení pro stratosférický balón v právních podmínkách ČR - rešeršní studie 

  Vejchoda, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá nalezením nejvhodnějšího řešení pro sledování meteorologického stratosférického balónu a podmínkami provozu tohoto balónu na území České republiky. V první kapitole jsou popsány jednotlivé ...