Now showing items 1-11 of 11

 • Aplikace APS systému pro plánování a rozvrhování výroby 

  Zápotočný, Václav
  Diplomová práce, vypracovaná na ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, si klade za cíl, vyhodnotit stávající výrobu svahových sekaček firmy Dvořák - svahové sekačky s.r.o., dále provést sběr dat pro získání úplných ...
 • Characterization of aerosol nebulized by Aerogen Solo mesh nebulizer 

  Mišík, Ondrej; Malý, Milan; Cejpek, Ondřej; Lízal, František (EDP Sciences, 2020-11-18)
  Nebulizers are commonly used devices for inhalation treatment of various disorders. There are three main categories of medical nebulization technology: jet nebulizers, ultrasound nebulizer, and mesh nebulizer. The mesh ...
 • Kontrola a úprava algoritmů srovnávacích modulů automatik APS a AZR jaderné elektrárny Temelín 

  Šula, Vladimír
  Obsahem práce je popis nutných změn, které bylo nutné vykonat v databázi měřených signálů na Jaderné elektrárně Temelín v důsledku investiční akce, která zahrnovala výměnu zastaralých analogových ochran za nové mikroprocesorové ...
 • Modeling and Measurement of Image Sensor Characteristics 

  Fliegel, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004-12)
  The optical transfer function (OTF), as an objective measure of the quality of optical and electro-optical systems, is closely related to the point spread function (PSF) and other derived characteristics, such as the ...
 • Návrh a simulace výrobních systémů za využití simulačního softwaru pro pokročilé plánování a rozvrhování 

  Chalupa, Josef
  První část práce je zaměřena na základní pojmy týkající se výrobního procesu, typy plánování a rozvrhování výroby. Dále pak na metody a filozofické koncepce plánování a rozvrhování. Druhá část práce se zabývá systémem APS ...
 • Návrh podpory plánování výroby v informačním systému 

  Kružík, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhy podpory plánování výroby v informačním systému ve firmě VMT Ecopack s.r.o. Návrhy vychází z detailní analýzy procesu plánování výroby v návaznosti na předvýrobní etapy a operativní ...
 • Optimalizace procesu plánování a rozvrhování výroby 

  Žákovská, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá procesem plánování a rozvrhování výroby ve společnosti Meopta – optika, s.r.o. v souvislosti s možností jeho optimalizace. Základem práce je analýza současného stavu plánování a řízení výroby, ...
 • Rozvrhování v diskrétní výrobě 

  Vágner, Ladislav
  Diplomová práce analyzuje současný stav rozvrhování výroby ve výrobním podniku v automobilovém průmyslu. Popisuje nastavení systému k využití modulu Pokročilé plánování výroby, v programu Helios Orange, jež výrobní podnik ...
 • Simulátor parkovacího domu 

  Zlámalík, Jan
  Cílem této práce bylo navrhnout simulátor automatického parkovacího domu, jeho řízení a vizualizaci. Nejprve jsem zpracoval rešerši automatických parkovacích domů. Podle ní jsem si následně zvolil automatický parkovací dům ...
 • Studie řízení průběhu zakázky se zaměřením na řízení výrobního procesu 

  Balíček, Radim
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení a rozvrhování výroby ve vybrané společnosti. V první části práce je vybraná společnost představena. Následně jsou vymezena teoretická východiska k dané problematice. V praktické ...
 • Tříosá pracovní jednotka 

  Horák, Michal
  Obsahem této práce je volba vhodné koncepce pro tříosou CNC pracovní jednotku, návrh a konstrukční zpracování daného stroje. Tato práce je koncipována do několika částí, které se zabývají automatizovanými výrobními soustavami, ...