Now showing items 1-5 of 5

 • Metódy vyšetrovania sklonu k samovznieteniu tuhých materiálov zmáčaných kvapalinami 

  Hrušovský, Ivan; Balog, Karol; Martinka, Jozef (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  If a solid material of large surface area is contaminated with a liquid with a propensity to low-temperature thermal oxidation (most often oil high in unsaturated fatty acids), under certain conditions it can self-ignite. ...
 • Optimalizace úspěšnosti vyrovnávací paměti pro měření síťových toků 

  Šmíd, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací vhodných algoritmů pro zvýšení efektivnosti vyrovnávací paměti v architektuře běžného počítače. Hlavním cílem bylo navrhnout a implementovat aplikaci, která ...
 • Potenciální využití geotermální energie v České republice 

  Bombík, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku geotermální energie a potenciál jejího možného využití v České republice. V práci je uveden popis technologií na využívání geotermální energie vyšších, středních a nižších ...
 • Problematika spínání moderních světelných zdrojů LED 

  Dobrovolný, Jakub
  Jištění elektrických zařízení se provádí k zabránění úrazům elektrickým proudem, ochraně zařízení a zabránění škodám vzniklým v důsledku poruch elektroinstalace. Pro malé poruchové proudy nemusí stávající ochrany vždy ...
 • Vytvoření modelu procesoru pomocí ADL jazyka 

  Ostatník, Kristián
  Cieľom práce je implementácia modelu procesora ARC v ADL jazyku CodAL na inštrukčnej úrovni. Prvá časť bakalárskej práce sa venuje klasifikácii procesorov a popisu ADL jazykov. Druhá časť práce popisuje priebeh implementácie ...