Now showing items 1-4 of 4

 • Architektura a umění 

  Ondruch, Matěj
  Cílem závěrečné práce je studie novostavby Městské galerie Litomyšl. V současné době funguje Městská galerie spíše improvizovaně v nevyhovujícím historickém objektu na náměstí. Tento dům nebyl postaven pro významnou kulturní ...
 • AZIF 

  Hejlová, Kristýna
  Tématem bakalářské práce je transcendence a svatost. Inspiruji se středověkým a raně renesančním uměním. Technika obrazu je enkaustika.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Rýznarová, Iveta
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na křižovatce ulic Brabansko – Malá Dlážka v bezprostřední blízkosti centrální části města Přerova novým objektem (objekty). ...
 • VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK 

  Boháč, David
  ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE NÁVRH NOVOSTAVBY ZEMĚDĚLSKÉHO VÝROBNÍHO OBJEKTU VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK VE VINAŘSKÉ OBLASTI JIŽNÍ MORAVY V OBCI KOBYLÍ NA MORAVĚ. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE NAVAZUJE NA STUDII VYPRACOVANOU V RÁMCI PŘEDMĚTU ...