Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce síťových útoků pomocí nástroje Tshark 

    Dudek, Jindřich
    Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro detekci síťových útoků ze zachycené síťové komunikace. K tomu využívá paketový analyzátor tshark, jehož význam spočívá v převedení vstupního souboru se zachycenou ...
  • Sledování bezpečnosti počítačových sítí 

    Morský, Ondřej
    Práce se věnuje programům pro sledování síťové komunikace a bezpečnosti počítačových sítí. Je zde popsán způsob zpracování přijatých rámců na síťové kartě a také v protokolovém ovladači. V další části je popsána funkce ...