Now showing items 1-2 of 2

  • Architektura a umění 

    Ondruch, Matěj
    Cílem závěrečné práce je studie novostavby Městské galerie Litomyšl. V současné době funguje Městská galerie spíše improvizovaně v nevyhovujícím historickém objektu na náměstí. Tento dům nebyl postaven pro významnou kulturní ...
  • Kohonenova síť 

    Kaňa, Michal
    V bakalářské práci je stručně popsána problematika umělých neuronových sítí, konkrétně poté samoorganizujících neuronových sítí a jejich využití. Práce se hlouběji věnuje problematice Kohonenovy samoorganizující sítě, ...