Now showing items 1-13 of 13

 • Add-on instrukce pro síť AS-Interface 

  Grepl, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou instrukcí pro průmyslovou sběrnici AS-Interface. Tyto instrukce byly realizovány jako add-on instrukce v prostředí ControlLogix5000. Teoretická část práce uvádí čtenáře do ...
 • Add-on instrukce sítě AS-Interface pro dopravník 

  Püschel, Robert
  Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře s tvorbou Add-On instrukcí ve vývojovém prostředí Studio 5000 pro průmyslovou síť AS-Interface, na kterou je napojen model dopravníku. Práce je rozdělena na teoretickou část, ...
 • AS-I modul ovládačů výtahů 

  Cseri, Peter
  V prvej časti mojej práce som preštudoval materiály o komunikačnej sieti AS-Interface. Následne som navrhol prepojenie medzi ASI čipmi a mikroprocesorom riadiaceho ovládacie panely výťahu. Navrhol som obojstranné dosky ...
 • Hra piškvorky pomocí 2D manipulátoru 

  Maléř, Martin
  Diplomová práce se zabývá obnovou elektroinstalace 2D manipulátoru a jeho uvedením do chodu. Obsahuje popis samotného stroje, použitých komponent a jejich zapojení. Je v ní popsán princip dvou komunikačních sběrnic, které ...
 • Komunikace PLC s periferiemi modelu výtahu 

  Goryl, Stanislav
  Tématem bakalářské práce bylo vytvořit firmwarové vybavení pro ovládače pater a kabiny pro model výtahu. Ovládače komunikují s nadřazeným řídicím systémem pomocí průmyslové sběrnice AS-Interface. Firmware je realizován ...
 • Model labyrintu 

  Zbranek, Petr
  Tato bakalářské práce se zabývá návrhem modelu labyrintu, který je řízen pomocí PLC a systémovou sběrnicí AS-Interface. V úvodu práce jsou uvedeny základní teoretické znalosti o PLC a o její sběrnici. V druhé části jsou ...
 • Model překladače 

  Holomek, David
  Bakalářská práce se zabývá popisem modelu překladače. V úvodu je nastíněn rozbor celé práce. V prvním úkolu je popsán vzhled a rozložení jednotlivých částí modelu překladače. Dále je uveden popis sběrnice AS-Interface. V ...
 • Model překladače 

  Jílek, Roman
  Obsahem této diplomové práce je popis programovatelných automatů a průmyslové sběrnice AS-Interface, montáž komponent na konstrukci modelu překladače a programování modelu. První část práce je soustředěna na popis ...
 • Model výtahu s rozhraním AS-Interface 

  Žůrek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modelu výtahu řízeného pomocí sériové průmyslové sběrnice AS-Interface. V úvodu práce jsou uvedeny základní teoretické znalosti potřebné pro uvedení čtenáře do problematiky. Jedná ...
 • Model výtahu s rozhraním AS-Interface 

  Hubený, František
  Bakalářská práce je zaměřena na téma řízení modelu výtahu pomocí průmyslové sběrnice AS-Interface. Cílem je seznámit se s principem komunikace sítě AS-Interface a následně použít tyto principy k vytvoření programu pro PLC ...
 • Řízení modelu výtahu s průmyslovou sběrnicí AS-Interface 

  Goryl, Stanislav
  Cílem diplomové práce je vytvořit a ověřit řídicí algoritmus pro řízení osobního výtahu. První část práce tvoří rešerše zkoumající požadavky na výtahy určené k přepravě osob. Na základě informací z rešerše byly na modelu ...
 • Sběrnice používané v oblasti programovatelných automatů 

  Drábek, Jakub
  Bakalářská práce je rešeršního typu. Jedná se o shrnutí informací o průmyslových sběrnicích používaných v oblasti programovatelných automatů, které se využívají v laboratoři programovatelných automatů Ústavu automatizace ...
 • Uživatelsky přívětivé dotykové grafické rozhraní pro existující simulační hardware AS-Interface 

  Husar, Jan
  Práce uvádí základní informace o průmyslové sběrnici AS-Interface a popisuje její funkce. Dále se zabývá rozšířením stávajícího FTZ AS-Interface Slave Simulátoru o dotykový display, který značně usnadní ovládání tohoto ...