Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza USB rozhraní 

  Zošiak, Dušan
  Tato práce je zaměřena na zpracování a analýzu USB komunikačního protokolu a implementace jeho jednotlivých částí do FPGA obvodu s využitím programovacího jazyka VHDL. Ve finální podobě by měla práce představovat souhrnný ...
 • Behaviorální syntéza digitálních obvodů 

  Jendrušák, Ján
  Táto práca sa zaoberá praktickým otestovaním behaviorálnej syntézy ako spôsobu návrhu digitálnych obvodov a jej momentálnym progresom pri tvorbe RTL popisov. V úvode práce sú popísané hlavné úlohy behaviorálnej syntézy ...
 • Generátor zátěže a kybernetických útoků na platformě FPGA 

  Heriban, Radoslav
  Práca je zameraná na problematiku hardvérovo akcelerovaných DoS útokov. Keďže popularita tohto typu útoku narastá, generátor záťaže kybernetických útokov má za účel slúžiť ako testovací nástroj odolnosti siete. Zvoleným ...
 • Implementace jádra 8-bitového mikrokontroléru do FPGA a ASIC 

  Walletzký, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem jádra 8-bitového mikroprocesoru kompatibilního s jedním z 8-bitových mikrokontrolérů PIC společnosti Microchip. Teoretická část práce zkoumá jednotlivé architektury 8-bitových mikrokontrolérů ...
 • Implementace modulární aritmetiky do obvodů FPGA a ASIC 

  Sýkora, Michal
  Táto práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou modulárnej aritmetiky do obvodov FPGA a ASIC. Jej hlavným cieľom je vytvoriť knižnicu syntetizovateľných funkcií v jazyku C++/SystemC pre operácie v modulárnej ...
 • Implementace výpočtu FFT v obvodech FPGA a ASIC 

  Dvořák, Vojtěch
  Cílem diplomové práce je navrhnout implementaci algoritmu rychlé Fourierovi transformace, kterou lze použít v obvodech FPGA nebo ASIC. Implementace bude modelována v prostředí Matlab a následně bude použit tento návrh jako ...
 • In-system Jitter Measurement Based on Blind Oversampling Data Recovery 

  Kubicek, M.; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  The paper describes a novel method for simple estimation of jitter contained in a received digital signal. The main objective of our research was to enable a non-invasive measurement of data link properties during a regular ...
 • Integrated M-Sequence Based Transceiver for UWB Sensor Networks 

  Galajda , P.; Slovak, S.; Sokol, M.; Pecovsky, M.; Kmec, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-04)
  This paper deals with the realization, measurements and testing of an integrated UWB radar head operating in the continuously transmitted stimulation signal mode. The term UWB is derived from the exploited system bandwidth. ...
 • Modelování a simulace analogových obvodů v obvodech FPGA 

  Kotulič, Dominik
  Bakalárska práca je zameraná na nájdenie vhodného algoritmu výpočtu exponenciálnej funkcie, ktorý je možné vhodne implementovať v obvodoch ASIC a FPGA. Prvá časť je zameraná na stručné objasnenie problematiky prechodných ...
 • Návrh a realizace matematických operací v obvodech FPGA 

  Soukup, Luděk
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou realizace matematických operací v prostředí digitálních obvodů architektur FPGA a ASIC. Pozornost je věnována algoritmům pro sčítání, odečítání, násobení a dělení, dále potom ...
 • Perspektivní obvodové struktury pro modulární neuronové sítě 

  Bohrn, Marek
  Předkládaná práce se zabývá návrhem nové obvodové struktury pro implementace dopředných neuronových sítí. Navržená struktura využívá nekonvenční uspořádání sběrnic pro propojení dílčích bloků. Přínos navržené struktury ...