Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza a implementace metod pro měření charakteristik lineárních a nelineárních systémů 

  Tichá, Jarmila
  Práce se zabývá metodami měření charakteristik lineárních a nelineárních systémů. Aplikace vytvořená v jazyce Python provádí u lineárních systémů měření impulsní a kmitočtové charakteristiky. U nelineárních systémů zjišťuje ...
 • Parametrizovatelný hudební nástroj pro mobilní platformy 

  Řezáč, Martin
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci, která bude sloužit jako tříosý parametrizovatelný hudební nástroj, resp. modifikovaný MIDI kontrolér, pro mobilní zařízení postavená na platformě Android. V úvodní části je čtenář ...
 • Rozpoznávání akordů 

  Soudek, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci, která bude v reálném čase analyzovat signál, pocházející z elektrické nebo akustické kytary, a bude rozpoznávat, jaký akord nebo tón uživatel hraje, případně akord tomu ...
 • Software pro digitální mixážní pult 

  Zoň, Robin
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací softwaru pro digitální mixážní pult postaveného na platformě Windows. Tento software umožňuje vícekanálové zpracování zvukového signálu v reálném čase, připojení několika vstupních ...
 • Softwarový analyzátor zvukových efektů 

  Frenštátský, Petr
  Ke zjišťování kvalitivních parametrů zvukových zařízení je stále více využíván stolní počítač, ve kterém díky rozvoji číslicového zpracování signálů je umožněna implementace analýz. Mezi ně patří zjišťování kmitočtové a ...
 • Zpracování signálu prostřednictvím zvukové karty s využitím systému ASIO 

  Polanský, Štěpán
  Práce je seznámením s profesionální systémem ASIO, který je určen pro zpracování zvukových signálů. Je zde vypracován přehled jeho funkcí a způsob použití. Dále je vyložena důležitá teorie týkající se zpracování signálu ...
 • Zpracování zvukových signálů v reálném čase na vestavném počítači 

  Novák, Pavel
  Práce se zabývá operačními systémy pro vestavné počítače, hlavně pak operačním systémem Windows Embedded Standard 7. Část práce je zaměřena na vytvoření co nejkompaktnější instalace, část je pak zaměřena na instalaci ...