Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza odolnosti digitálních modulací vůči různým typům rušení 

  Uher, Tomáš
  Tato bakalářská práce stručně popisuje základní typy modulačních technik určených pro přenos binárního signálu. V první části shrnuje výhody i nevýhody použití jednotlivých modulačních technik a představuje možné způsoby ...
 • Aplikace technologie RFID pro evidenci vozidel 

  Kraus, Zdeněk
  Práce se zabývá použitím technologie bezkontaktní identifikace - RFID na praktický problém evidence vozidel. Popisuje základní principy této technologie, konstrukci prvků, průběh komunikace a používaná pásma. Dále je popsán ...
 • Bezpečnostní komunikátor 

  Kuřímský, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh konceptu a prototypu bezpečnostního komunikátoru, který dokáže vysílat záchranný signál z nepřístupných prostor, nebo prostor bez pokrytí GSM signálu. Práce obsahuje detailní popis ...
 • Návrh nových laboratorních úloh předmětu Přístupové a transportní sítě 

  Ťupa, Martin
  V předkládané bakalářské práci jsou navržené dvě nové laboratorní úlohy do předmětu Přístupové a transportní sítě. Laboratorní úlohy jsou zaměřeny na problematiku digitálních modulací, z jejichž četných druhů se práce ...
 • Sada přípravků pro demonstraci základních klíčovacích technik 

  Žlebek, Lukáš
  Tato práce se zabývá konstrukcí sady prototypů laboratorních přípravků, pro ukázku základních metod digitálních modulací. Hlavním přípravkem je generátor nosné a klíčovacího signálu, který generuje cyklicky se opakující ...
 • Telecommunication Education Environment and its Optimal Usage 

  Al Salman, Ahmed Nasser M
  Students in introductory communication theory classes can benefit from a well-planned laboratory component. Such that TIMS lap equipments which can handle a wide variety of experiments ranging from analog baseband to ...