Now showing items 1-1 of 1

  • Přehled metod pro studium a kvantifikaci opotřebení 

    Řeháková, Bára
    Tato bakalářská práce popisuje normy ASTM pro opotřebení z hlediska jejich využitelnosti pro ÚK na FSI VUT v Brně. Začátek se zabývá opotřebením a jeho pochody a vznikem norem. Hlavní část pak popisuje jednotlivé normy a ...