Now showing items 1-6 of 6

 • Datové přenosy v sítích GPRS a EDGE 

  Slovák, Jiří
  Práce je koncipována, jako součást inovace laboratorní úlohy předmětu Rádiové a mobilní komunikace. Stěžejní částí projektu je vytvoření komplexní GUI aplikace v programovém prostředí MATLAB, umožňující měření rychlosti ...
 • Měření teploty s přenosem dat přes sít WLAN 

  Müller, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem jednotek snímače a zobrazovače teploty, které komunikují pomocí bezdrátové sítě WLAN. V teoretické části práce je uveden přehled různých způsobů měření teploty včetně několika konkrétních ...
 • Monitorování polohy s pomocí GPS/GSM modemu 

  Zavadil, Miloš
  Úvod bakalářské práce je zaměřen spíše teoreticky a snaží se dát do souvislostí primární pojmy systému GPS. Snaží se čtenáři přiblížit základní principy a možnosti při určování polohy. Dále je pozornost zaměřena na strukturu ...
 • Nástroj pro testování komunikace vloženého zařízení pomocí AT příkazů 

  Kondr, Aleš
  Diplomová práce se zabývá AT příkazy a jejich použitím pro moduly bezdrátové komunikace. Tyto příkazy slouží především pro získávání a nastavování různých parametrů těchto modulů. Je zde uveden tvar AT příkazu a způsob ...
 • Vzdálený sběr dat s pomocí GSM modemů na bázi platformy Open AT 

  Otoupalík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá vzdáleným sběrem dat pomocí GSM modemů s podporou platformy Open AT. Výsledkem práce je realizovaný modul, který slouží jako převodník teploty na kmitočet. Tento modul je propojen s ...
 • Zabezpečovací systém s komunikací přes mobilní telefon 

  Ulbrich, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou elektronických zabezpečovacích systémů. V první části práce jsou popsány komponenty elektronických zabezpečovacích systémů, jako jsou klávesnice, detektory, poplachová zařízení apod. Dále ...