Now showing items 1-14 of 14

 • Dálkově ovládaná robotická jednotka 

  Kratochvíl, Robert
  Práce zpracovává téma programování funkcí pohybu a konstrukci jednoduchého robota, návrh dvouvrstvých desek plošných spojů pro jeho realizaci a realizuje dálkové ovladání. Pohybové funkce byly vyzkoušeny pomocí testovací, ...
 • Didaktická příručka pro vývojový kit s ATMEL 

  Navrátil, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj aplikací pro danou vývojovou desku s mikrokontrolérem ATMEL (ATmega16). Popisuje mikrokontrolér včetně jeho hardwarových částí a popisu řídících registrů. Rozebírá jednotlivé periferie ...
 • FSK modem s implementací protokolu AX.25 

  Vojtek, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem FSK modemu pro paketovou komunikaci. Na základě dostupné literatury bylo sestaveno funkční obvodové schéma a následně byla navržena a vyrobena deska plošných spojů převážně pomocí SMD součástek. ...
 • Měření teploty pomocí mikrokontroléru 

  Harčár, František
  Práce popisuje možnosti využití levných mikrokontrolérů k měření teploty. Navržený modul je vhodný jak pro laboratorní výuku, tak i pro využití v automatizaci. Po stručném úvodu je vysvětlen obecně pojem „měření“ a zmíněna ...
 • Měřicí systém s připojením na internet 

  Dobrovolný, Petr
  Práce se zabývá měřením a distribucí dat pomocí mikrokonroléru ATMega64. Připojení měřicího systému do komunikační sítě je pomocí Ethernetového řadiče ENC28J60. Pro přenos dat k uživateli jsou využity komunikační protokoly ...
 • Modernizace klimatizační komory 

  Pagáč, Radek
  Cílem této práce je modernizace řídící jednotky klimatizační komory. Původní zastaralá klimatizační jednotka bude nahrazena novou, mikrokontrolérem řízenou řídící jednotkou, pomocí které bude možné zobrazovat aktuální a ...
 • Ovládání přístroje A2000 přes webové rozhraní 

  Łabudek, Daniel
  Tato práce řeší návrh a implementaci aplikace pro zobrazení naměřených dat a ovládání přístroje A2000 přes webové rozhraní. K připojení k internetu je použit modul LanReach firmy Connectone. Změřené hodnoty jsou zobrazeny ...
 • Přesný univerzální časovač 

  Bohátka, Jan
  V dnešní době jsou kladeny velké požadavky na přesný čas. Mnohdy si to uživatel ani sám neuvědomuje možnosti využívat různé služby jen díky tomu, že čas je určitým způsobem synchronizovaný. Existuje mnoho možností, jak ...
 • Převodník mezi sběrnicemi I2C a RS232 

  Votava, Martin
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a sestavit převodník mezi sběrnicemi I2C a RS232. Pomocí I2C převodník ovládá bitové expandéry PCF8574. Teoretická část popisuje sběrnice a expandér PCF8574. Dále se zabývá volbou ...
 • Reklamní LED RGB trubice s ovládací jednotkou 

  Frelich, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem světelných LED RGB trubic, které je možné řídit pomocí asynchronní linky. Barvu svitu LED trubic lze řídit v několika jejich částech. Dále je navržena ovládací jednotka pro řízení LED trubic, ...
 • Snímaní tělesné teploty s mikrokontrolérem 

  Svoboda, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou mikrokontrolérového systému pro měření a záznam teploty. Na začátku práce jsou popisovány požadavky na výsledný produkt, výběr vhodných komponent a výpočet vhodných parametrů konkrétních ...
 • Univerzální diagnostický přípravek pro akumulátory 

  Němec, Filip
  Tato bakalářská práce se nejdříve zabývá problematikou NiCD a NiMh akumulátorů a metodami jejich nabíjení a vybíjení. V další části dokumentu je již návrh a realizace zařízení, které s těmito akumulátory umí pracovat. Jako ...
 • Uživatelská aplikace pro konfiguraci bezdrátového modulu Zigbee 

  Brož, Kamil
  Diplomová práce pojednává o ZigBee sítích a srovnává je s ostatními PAN sítěmi stan- dardu IEEE 802.15.4. Popisuje tvorbu ZigBee sítí, fyzickou, mac vrstvu a síťovou a aplikační vrstvu ve formě Bitcloudu. Obsahuje praktickou ...
 • Webové rozhraní pro měřicí modul 

  Łabudek, Daniel
  Tato práce řeší návrh a implementaci webové aplikace pro měření analogových vstupů a nastavování a měření digitálních vstupů a výstupu měřicího modulu na bázi mikrořadiče ATMEL ATMEGA 64. K připojení k internetu je použit ...