Now showing items 1-2 of 2

  • Mikrokontrolérem řízené spínací hodiny 

    Heralecký, Lukáš
    Bakalářská práce s názvem „Mikrokontrolerem řízené spínací hodiny“ je zaměřena na návrh a praktické využití zařízení, které bude schopno v závislosti na vnějších podnětech vykonávat jednoduché úkony. V této práci jsou ...
  • Systém pro správu klíčů pomocí RFID 

    Veselý, Aleš
    Tato práce se zabývá popisem a návrhem systému pro správu klíčů pomocí RFID technolofie. Klade si za cíl vytvoření kompletních rozhodovacích a řídicích algoritmů pro tento systém včetně ovládacího programu pro platformu ...