Now showing items 1-6 of 6

 • Bezdrátový IR senzor pro detekci narušení prostoru 

  Suchý, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout zabezpečovací systém, pro detekci pohybu osob založený na bateriově napájených senzorech připojených k centrální jednotce.
 • Bezdrátový IR senzor pro detekci narušení prostoru 

  Suchý, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat zabezpečovací systém pro detekci pohybu osob založený na bateriově napájených senzorech. Ze zadání práce je patrné, že pro komunikaci má být použit integrovaný obvod ...
 • Nízkopříkonový bezdrátový senzorový uzel s ATMega328 

  Klvaňa, Jakub
  Cílem této semestrální práce je návrh nížkopříkonového bezdrátového senzorového uzlu, jenž bude sloužit k měření teploty, tlaku a vlhkosti. První část se zabývá centrální jed- notkou, která bude shromažďovat a zpracovávat ...
 • Řízení dvoukřídlé brány 

  Koždoň, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout koncepci bateriově napájeného řídicího systému pro řízení dvoukřídlých bran (lze použít i pro posuvné brány či garážová vrata) s bezdrátovým komunikačním rozhraním. Systém je navržen ...
 • Řízení dvoukřídlé brány 

  Koždoň, Ondřej
  V této bakalářské práci je navržena a detailně popsána elektronika, která je bateriově napájená a slouží pro řízení dvoukřídlých bran s bezdrátovým komunikačním rozhraním. Systém je navržen jako miniaturní elektronický ...
 • Wireless IR Sensor For Area Invasion Detection 

  Suchý, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The presented thesis describes the security system design that monitors the motion of persons in a guarded area. It contains a central unit to which several wireless sensors are conected. The central unit collects data ...