Now showing items 1-2 of 2

  • Tester vlakového zabezpečovače 

    Marek, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá popisem liniového systému vlakového zabezpečovače a jeho funkčních vlastností, a to zejména s ohledem na přenos kódovaného signálu ze stacionární části na drážní vozidlo. Dále práce shrnuje ...
  • Vybrané mikrobiální procesy v bioreaktoru 

    Klinková, Lucie
    Tato diplomová práce je zaměřena na monitorování průběhu mikrobiálních kultur v bioreaktoru a hodnocení bioprocesu. Je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá produkcí mutantní formy proteinu cryptogeinu kvasinkou ...