Now showing items 1-6 of 6

 • Adaptivní kmitočtový filtr 

  Kříž, Petr
  Cílem této práce je navrhnout filtr typu dolní propust 5. řádu s Butterworthovou aproximací v pásmu přeladitelnosti 10 – 100 kHz, pokud to bude možné, tak dosáhnout i vyšších mezních kmitočtů. Porovnat dva typické představitele ...
 • Generátor tvarovaného průběhu 

  Španihel, Pavol
  Táto práca sa zaoberá návrhom generátora tvarovaného priebehu s použitím integrovaného obvodu MAX 038. Generátor je schopný generovať obdĺžnikový, pílový a sínusový priebeh vo frekvenčnom rozsahu 10 Hz až 4 MHz s možnosťou ...
 • Koncový zesilovač a subwoofer pro automobil 

  Kolka, René
  Tato práce popisuje návrh dvou výkonových zesilovačů pro subwoofer a pro čtyři základní automobilové reproduktory. Dále je součástí práce řešení napájecích obvodů těchto zesilovačů. Ovládání zesilovačů je realizováno pomocí ...
 • Laboratorní přípravek pro demonstraci linkových kódů 

  Navrátil, Marek
  Tato bakalářská práce má za cíl návrh a realizaci laboratorního zařízení pro generování linkových kódů. V teoretické práci je popsán digitální přenos informaci a jednotlivé linkové kódy. Praktická část práce se zabývá ...
 • Přístroj pro měření reakční doby 

  Bohuš, Michal
  Cieľom bakalárskej práce bolo oboznámenie sa s reakčnou dobou človeka, jej meraním a využitím. Súčasťou projektu bolo zostrojiť prístroj na meranie reakčnej doby na audio- vizuálny podnet. Prístroj sa skladá z jednotky ...
 • Přístroje EMD a jejich ovlivnění 

  Mikula, Dalibor
  Práce se zabývá implantabilními přístroji a možnostmi jejich ovlivnění elektromagnetickým polem. Nejprve je diskutována problematika elektromagnetické kompatibility. Jsou vysvětleny základní pojmy a následně popsány zdroje ...