Now showing items 1-11 of 11

 • Digitální nízkofrekvenční zesilovač s univerzálními vstupy 

  Svadbík, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem digitálního nízkofrekvenčního zesilovače s univerzálními vstupy. V první části práce jsou popsány modulace a audio formáty používané v nízkofrekvenční elektronice. V práci je navrženo ...
 • Hardware a software pro mobilní roboty 

  Sárközy, Gabriel
  Cílem projektu je modifikovat hardware a software malých mobilních robotů, aby lépe plnily soutěžní úkoly v třídě Micromouse a Path Follower. První část projektu zahrnuje oživení a zdokumentování aktuálního stavu robota ...
 • Inteligentní cykloblikač 

  Dytrych, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je návrh a výroba inteligentního cykloblikače. Tento cykloblikač je postaven na mikrokontroléru ATmega32 a MEMS akcelerometru s gyroskopem MPU6050. V práci se zabývám návrhem schématu, následnou ...
 • Komunikace po silových rozvodech pro účely domácí automatizace 

  Hromádka, Michal
  Diplomová práce se zabývá popisem a návrhem modemu pro komunikaci po silových rozvodech v domácnosti. První část práce popisuje historii, kmitočtová pásma, používané modulace a zabývá se výběrem vhodného komunikačního ...
 • Mikroprocesorem řízený autonomní zdroj konstantního proudu a napětí 

  Kováč, Marek
  Úlohou bakalářské práce je návrh a realizace spínaného zdroje pro konstrukci nabíječe olověných batérií 6/12 V řízenou mikroprocesorem. Je založený na snižujícím měniči napětí STEP-DOWN. První část prezentuje činnost měniče ...
 • Model větrného tunelu s univerzálními vstupy a výstupy 

  Holčík, Martin
  Cílem práce je navrhnout a realizovat model větrného tunelu. Model je možné ovládat různými standardizovanými rozsahy signálů a to jak v analogové podobě, tak i v digitální. Model se skládá ze dvou ventilátorů – ventilátoru ...
 • Racionalizace konceptu připojení fotovoltaické elektrárny 

  Svozil, Marek
  Tato diplomová práce řeší racionalizaci připojení fotovoltaické elektrárny. A to způso- bem náhrady drahých komponent zapojení standartizovaným měničem řízeným mikro- konrolérem. Také obsahuje měření napětí a proudů pomocí ...
 • Realizace systému pro řízení mikroklimatu rostlin 

  Fikar, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout automatický systém pro udržení ideálních podmínek pro růst a správný vývoj rostlin v domácnosti, kde pro něj nejsou vhodné podmínky. Veličiny, které byly vyhodnocovány, měřeny a následně ...
 • RFID identifikace zastávek MHD pro nevidomé 

  Straka, Radomír
  Cílem této diplomové práce je navrhnout zařízení pro identifikaci zastávek MHD pro nevidomé. Nejdříve je práce zaměřena na seznámení s problematikou systému RFID, popisuje jednotlivé části tohoto systému, jejich vzájemnou ...
 • Robotický manipulátor 

  Navrátil, Luděk
  Cílem práce bylo navrhnout řídící systém pro robotický manipulátor s využitím počítačového vidění. V průběhu práce byl zhotoven experimentální robotický manipulátor a navržena elektronická řídící jednotka schopná přijímat ...
 • Řízení prostředí s mikrokontrolérem 

  Králíček, Martin
  Tento bakalářský projekt pojednává o zařízení pro kontrolu a řízení životního prostředí pomocí mikrokontroléru. Díky tomuto zařízení by mělo být možné kontrolovat a řídit domácí životní prostředí např. pro rybičky, křečky, ...