Now showing items 1-3 of 3

 • Modulární simulátor mikrokontroléru 

  Vosyka, Pavel
  Cílem práce bylo prozkoumat existující volně dostupné simulátory mikrokontrolerů a vytvořit nový, který dokáže podporovat více typů mikrokontrolérů. Simulátor má své uživatelské rozhraní, které bylo řešeno pomocí grafického ...
 • Modulární simulátor mikrokontroléru 

  Vosyka, Pavel
  V práci byly prozkoumány existující volně dostupné simulátory mikrokontrolerů. Byl navrhnut simulátor mikrokontroléru s grafickým uživatelským rozhraním. Simulátor je schopen vyměňovat simulovaný mikrokontrolér za jiný. ...
 • Rozšiřující modul pro testování vestavěných systémů s procesory ARM 

  Valenta, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací rozšiřujícího modulu pro testování knihovny Bulldog na vestavěném systému s procesorem ARM. Zabývá se knihovnou Bulldog, popisuje podporované platformy a jejich vstup/výstupní ...