Now showing items 1-20 of 23

 • Automatic DC Motor Stop Detection 

  Arm, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  In this article, the automatic motor stop because of a mechanical obstacle or the end limit is described and implemented. Theory about the motor current parameters evaluation and the motor current measurements is presented. ...
 • Automatický posuv pro digitální zapisovač dat 

  Šuta, Václav
  Diplomové práce Řízení Automatického posuvu pro digitální zapisovač dat se primárně zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro měření pološířky laserového svazku. Úvodní část práce je věnována souvisejícím teoretickým základům ...
 • Autonomní mobilní robot 

  Pijáček, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací podvozku pro autonomní kolový mobilní robot spolu s návrhem vhodného řídicího systému. Pro pohyb robotu bylo třeba vytvořit jednotlivé moduly pro měření okolních dat, jejich následné ...
 • Bezdrátové měření teploty připravovaného pokrmu 

  Pospíšil, Jiří
  Tato bakalářská práce má za cíl kontaktní měření teploty, následné vyhodnocení a bezdrátový přenos informací. Teoretická část pojednává o základních vlastnostech a funkcích mikrokontroléru a bezdrátové komunikace. V praktické ...
 • Časovací spoušť pro digitální fotoaparát 

  Živný, Jaroslav
  Cílem této práce je teoretický návrh a realizace zařízení pro externí spouštění fotoaparátu Nikon D3100, která pracuje v režimech: klasického pořízení snímku, časové spouště, bulb režimu, sériového snímání a časoměrného ...
 • Čtečka RFID čipů s AVR mikrokontrolerem 

  Vaníček, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací jednoduchého modulu čtečky RFID čipů. V první části se práce zaměřuje na teorii RFID systému, kde se snaží nastínit základní principy automatické identifikace ...
 • Implementace komunikačního rozhraní USB/LAN/WIFI 

  Voneš, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zaobírá implementací nejrozšířenějších moderních komunikačních rozhraní USB/LAN/WIFI pro ovládání inkubátoru přímo počítačem a také přes webové rozhraní. V semestrální práci je popsáno celkové ...
 • Inteligentní komponenty chytré domácnosti - SmartFlat 

  Chytil, Jiří
  Tématem práce je konstrukce periferních jednotek systému inteligentní domácnosti SmartFlat a návrh komunikačního rozhraní tohoto systému. Navrhovanými jednotkami jsou jednotka pro měření vzdušné vlhkosti a teploty, jednotka ...
 • Klimatizační jednotka do optické hlavice 

  Janošík, Tomáš
  Táto práca sa venuje návrhu obvodového zapojenia a konštrukcie klimatizačnej jednotky, určenej na reguláciu teploty a vlhkosti v optickej hlavici. Jednotka je doplnená o funkcie zvyšujúce jej spoľahlivosť, ako kontrola ...
 • Laser Target for Simulating Shooting Sport 

  Poloch, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This work deals with complete design of a system for simulating shooting sport. Key aspects of the design are similarity with shooting from ordinary mechanical weapons, multifunctionality and low costs. The core of the ...
 • Laserová zbraň a terč pro trénink sportovní střelby 

  Poloch, Martin
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem několika modulů pro elektronickou simulaci sportovní střelby s důrazem na co nejvyšší podobnost se střelbou z klasických mechanických zbraní, na multifunkčnost výsledného zařízení a ...
 • Malý robot pro sledování čáry 

  Zacpal, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou realizací řídicího systému malého robota pro sledování čáry. Na začátku jsou představeny platformy, na kterých je systém postaven. V další části jsou postupně představeny: modul pro ...
 • Měření elektrogramu pomocí systému BIOPAC 

  Kotek, Lukáš
  Náplní této bakalářské práce je seznámení se systémem BIOPAC a teorií elektrokardiografie. Po prostudování možností načtení analogových a digitální dat a měření EKG signálu systému BIOPAC byl navržen a následně sestaven ...
 • Měření otáček stroboskopem 

  Krampoťák, Štefan
  Bakalárska práca sa zoberá návrhom a realizáciu bezkontaktného snímača otáčok založený na stroboskopickej metóde. Ako zdroj svetla má byť použitá LED dióda . Prvá časť sa zaoberá problematikou snímania otáčok a popisom ...
 • Převodník mezi sběrnicemi I2C a RS232 

  Bednařík, Martin
  Cílem tohoto projektu je obeznámit se s funkcí sběrnice I2C a mikrokontroléry AVR a s principem propojení mikrokontroléru s ostatními obvody pomocí této sběrnice. Dále navrhnout takové zařízení, které bude schopno ...
 • Převodník mezi sběrnicemi I2C a RS232 

  Votava, Martin
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a sestavit převodník mezi sběrnicemi I2C a RS232. Pomocí I2C převodník ovládá bitové expandéry PCF8574. Teoretická část popisuje sběrnice a expandér PCF8574. Dále se zabývá volbou ...
 • Realizace diferenciální proudové analýzy 

  Marek, Pavel
  V dnešní době nestačí věnovat pozornost bezpečnosti šifrovacího algoritmu pouze z matematického hlediska. Je také nutné věnovat pozornost implementaci šifrovacího algoritmu, protože šifrovací zařízení může o implementovaném ...
 • Regulovatelný zdroj napájený a řízený pomocí sběrnice USB 

  Staněk, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace napěťového zdroje řízeného a napájeného pomocí sběrnice USB. V této práci bude uveden nejen samotný návrh a realizace projektu, ale také postup uskutečněný při výrobě zařízení ...
 • Simple and Low-Cost Realization of RDS Encoder 

  Sisul, G.; Modlic, B.; Cvitkovic, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-06)
  This paper presents a simple and easy way of realization of RDS encoder. Autonomous equipment which is capable to generate wanted data stream, modulate that data stream and mixed generated signal with stereo or mono FM ...
 • Systém FLATcon – detekce úniku plynu s RF komunikací 

  Chytil, Jiří
  Tématem práce je konstrukce bezdrátového detektoru úniku oxidu uhelnatého pro systém inteligentní domácnosti FLATcon. Tato práce se zabývá zejména praktickým návrhem zařízení dle zadání rozšířeným o měření teploty a výstup ...