Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza AVG signálů 

  Janeček, David
  Bakalářská práce se zabývá analýzou arteriovelocitogramu (AVG). V první části práce se zabývám otázkou sběru dat AVG křivky. Rozebírám zde Dopplerův jev a princip Dopplerovských systémů pomocí níž data získáváme. V další ...
 • Analýza AVG signálů 

  Musil, Václav
  Předkládaná diplomová práce se zabývá vybranými metodami analýzy AVG signálů. Cílem této práce je klasifikace těchto signálů a tím přispění k možnostem neinvazivní diagnostiky ischemické choroby dolních končetin. K tomu ...
 • Integrace vývojových prostředků AVG do prostředí Visual Studio 2005 

  Rajman, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o vytváření malé aplikace zvané add-in pro Visual Studio. Add-in poskytuje vývojovému prostředí několik nových vývojových prostředků AVG. První nástroj nabízí podporu vizualizérů pro debugger ...
 • Modul antivirové kontroly pro Firefox 

  Ingr, Miroslav
  Práce popisuje návrh a implementaci bezpečnostního rozšíření do internetového prohlížeče Firefox. V nástrojové liště se nachází komponenta, která kontroluje stažené soubory a aktivně komunikuje se softwarem AVG.
 • Modul antivirové kontroly pro Thunderbird 

  Ďurfina, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vývojom modulu antivírovej ochrany pre e-mailový klient Thunderbird. Modul kontroluje obsah e-mailov pomocou nástroja AVG. Kontrola prebieha testovaním príloh v doručených a odoslaných ...
 • Podpora MS-NAP pro systém AVG 

  Kuchta, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací podpory technologie NAP společnosti Microsoft do antivirového produktu AVG společnosti AVG Technologies. Začátek práce obecně popisuje architekturu technologie NAP a ...
 • Použití OpenCl v AVG na platformě Windows 

  Bajcar, Martin
  Tato práce se zabývá praktickým využitím technologie OpenCL ve společnosti AVG. AVG vidí OpenCL jako jednu z možností, jak ulehčit zátěž procesoru a případně urychlit výpočet některých algoritmů. Velká část práce se zabývá ...
 • Profilování výkonu systémové části bezp. řešení 

  Špaček, Petr
  Práce je zaměřena na identifikaci a odstranění výkonnostních problémů v bezpečnostním řešení "AVG Server Edition 8.5 for Linux/FreeBSD", které slouží k filtrování SMTP provozu. Obsahuje výklad principů SMTP proxy filtrů a ...
 • Spořič obrazovky s antivirovou kontrolou 

  Rebenda, Ivo
  Obsahem této práce je vytvoření spořiče obrazovky s antivirovou kontrolou a přesunutí náročnosti antivirové kontroly na hardware, na dobu kdy uživatel s počítačem nepracuje. Použité aplikační programovací rozhraní je AVG ...
 • Strukturování kódu v zadní části zpětného překladače 

  Porwolik, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá nástrojem pro zpětný překlad nízkoúrovňového strojového kódu do vyšší formy reprezentace, který je vyvíjen společností AVG Technologies. Cílem této práce je navrhnout a implementovat metodu ...
 • Systém pro detekci vzorů v binárních souborech 

  Milkovič, Marek
  Škodlivý software sa v dobe internetu šíri veľmi rýchlo a poškodzuje užívateľov a ich dáta. Je preto nutné vylepšovať metódy akými pristupujeme k jeho analýze, aby bolo možné chrániť potenciálne obete. Táto práca sa zaoberá ...
 • Ultrazvukový indikátor toku krve 

  Vožda, Michal
  Tato práce se zabývá dopplerovskými metodami měření průtoku krve cévami a návrhem jednoduchého indikátoru s kontinuální vlnou pro kmitočet 4 MHz a intenzitu ultrazvuku 100 mW/cm2. Práce obsahuje podrobný popis jednotlivých ...
 • Zpětný překlad vysokoúrovňových konstrukcí jazyka C++ 

  Jakub, Dušan
  Práce se zabývá dekompilací konstrukcí vysokoúrovňového objektového jazyka C++ ze strojového kódu. Je definován pojem zpětného překladu a popsány existující zpětné překladače s~důrazem na dekompilaci C++. Dále je představen ...