Now showing items 1-5 of 5

 • Polymorfní USB – I2S rozhraní 

  Stejskal, Martin
  Cílem práce bylo seznámit se s 32-bitovými MCU od firmy ATMEL, synchronním digitálním rozhraním a implementaci USB protokolu v MCU. Na základě těchto poznatků navrhnout zařízení které se chová jako USB audio s plně proměnnými ...
 • Překladač jazyka C pro mikroprocesor AVR32 

  Nagy, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou backendu architektury AVR32 pro překladač LLVM. Jádro práce tvoří seznamování se způsobem popisu architektur v LLVM a vlastní implementace backendu AVR32. Dále uvádím několik problémů, ...
 • Vytvoření modelu procesoru AVR32 

  Sarčák, Rostislav
  Tato práce se zabývá vytvořením instruction-accurate modelu procesoru AVR32 v jazyce CodAL pro popis architektur. V práci je popsána RISC architektura AVR32, způsob implementace modelu, testování a generování softwarových ...
 • Zjištění síťové architektury u poplachového přenosového systému LAN-RING 

  Mikšíček, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem komplexního řešení pro vizualizaci síťové topologie. V první části popisuje princip činnosti protokolu LLDP, který byl vybrán jako nástroj pro získávání informací ze síťového provozu ...
 • Zvukový modul pro vývojový kit 

  Priškin, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a zprovozněním zvukového modulu pro vývojový kit Atmel ATSTK1000. Úvodem je seznámení se s vlastnostmi, technickým a programovým vybavením vývojového kitu sloužícího k vývoji embedded zařízení ...