Now showing items 1-7 of 7

 • Amazon Alexa Weather Skill Implementation 

  Dobrik, Andrej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  In the past few years there has been a quite significant shift in how customers interact with their smart devices. Strong emphasis is laid on the usage convenience of the device. For people, the most convenient way to ...
 • Cloudové aplikace s JavaScriptovým klientem 

  Hudec, Lukáš
  Práce zkoumá současné technologie pro tvorbu aplikací v cloudu s tlustým klientem v jazyce JavaScript. Teoretická část tyto technologie popisuje a porovnává. Praktická část se zabývá návrhem a implementací demonstrační ...
 • Návrh a realizace zařízení pro zjednodušení a urychlení testování systému AWS/TPWS 

  Majchrák, František
  Cieľom práce bol návrh a realizácia zariadenia pre zjednodušenie a urýchlenie testovania vlakového zabezpečovacieho systému AWS/TPWS. Prvá kapitola je venovaná popisu a rozdeleniu vlakových zabezpečovacích systémov. V ...
 • Software pro hodnocení zdrojů entropie 

  Šelinga, Martin
  Táto diplomová práca je zameraná na skúmanie zdrojov entropie. Obsahuje popis generátorov náhodnych čísel a testov používaných na hodnotenie kvality entropie.Súčasťou je vytvorenie programu na jej hodnotenie a generátory ...
 • Událostmi řízená automatizace 

  Havlín, Jan
  Práce se zabývá automatizací procesů v rámci týmu Testing Farm firmy Red Hat Czech s.r.o. Automatizací vybrané úlohy "Aktualizace a otestování systému průběžné integrace s novým sestavením operačního systému se docílilo ...
 • Vytvoření Amazon Alexa dovednosti pro Amazon Echo 

  Dobrík, Andrej
  V posledných rokoch nastala významná zmena v spôsobe interakcie medzi používateľmi a inteligentnými zariadeniami. Pre ludí je najpraktickejší spôsob interakcie s týmito zariadeniami hlasová interakcia. Veľa firiem si túto ...
 • Využití cloudových služeb pro přístup k vestavěným IoT zařízením 

  Solčík, Vít
  Tato práce si klade za cíl provést analýzu stávajících přístupů k realizaci cloudových služeb pro oblast IoT a navrhnout vlastní řešení demonstrující tohoto konceptu v prostředí vestavěných zařízení s omezenými zdroji. ...