Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingové strategie 

    Jánský, Radek
    Cílem diplomové práce bylo odhalení možných směrů vývoje výrobních a obchodních aktivit divize výroby firmy AZ KLIMA,s.r.o. a navrhnout příslušná opatření. Výchozí situaci firmy popisuje rozsáhlá analytická část. Výstupem ...
  • Studie rozvoje podnikání při zabezpečení služeb zákazníkům 

    Wenigová, Anna
    Předkládaná diplomová práce se věnuje studii rozvoje podnikání společnosti AZ KLIMA a.s. se zaměřením na marketing a služby. Teoretická část definuje základní pojmy související s podnikáním a marketingem. Informace jsou ...