Now showing items 1-2 of 2

  • 3D abrazivní vodní paprsek 

    Maříková, Petra
    Diplomová práce se v úvodu zabývá problematikou řezání abrazivním vodním paprskem. Další část je zaměřena na nasazení technologie řezání 3D abrazivním vodním paprskem v podmínkách středně velké firmy. Tato technologie ...
  • Možnosti využití technologie vodního paprsku v malé strojírenské firmě 

    Masařík, Adam
    Tato bakalářská práce je zaměřena na možnost využití technologie vodního paprsku pro řezání materiálu ve svazku. Teoretická část se zabývá dvěma typy vodních paprsků používaných pro řezání materiálů a jejich vhodnou a ...