Now showing items 1-2 of 2

  • Režimy opotřebení hliníkových slitin 

    Slivka, Václav
    Tato práce se zabývá zkoumáním režimů opotřebení vybrané hliníkové slitiny za podmínek suchého tření. Cílem práce bylo vyhodnotit míru abrazivního a adhezivního opotřebení této slitiny z experimentů provedených na základě ...
  • Stanovení prognózy ústupu břehové čáry zvoleného úseku břehu údolní nádrže 

    Doušková, Zuzana
    Diplomová práce si klade za cíl posouzení stavu abraze na březích údolní nádrže Brno. V rámci terénního průzkumu byla provedena fotodokumentace a posouzen současný stav abradovaných břehů. Byly vypočteny veličiny nutné pro ...