Now showing items 1-4 of 4

 • Akcelerace detekce objektů pomocí klasifikátorů 

  Juránek, Roman
  Detekce objektů v počítačovém vidění je složítá úloha. Velmi populární a rozšířená metoda pro detekci je využití statistických klasifikátorů a skenovacích oken. Pro učení kalsifikátorů se často používá algoritmus AdaBoost ...
 • Akcelerace zpracování 3D obrazových dat na GPU 

  Jochlík, Jakub
  Tato práce navrhuje řešení pro aplikaci konvolučních filtrů na velké množství 3D obrazových dat za využití výpočetního výkonu grafických karet. Popisované řešení využívá platformu OpenCL, jenž umožňuje akcelerovat veškeré ...
 • Návrh komunikace mezi pohybujícími se vozidly 

  Klampár, Marián
  Účelem práce je přiblížení možnosti vzájemné interakce mezi vozidly v běžné dopravě a objasnění nových přístupů v komunikaci za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti jízdy vozidel. Práce současně poukazuje na nedostatky ...
 • Využití multi-body simulačních nástrojů ve výuce předmětu Kinematika 

  Jediný, Lukáš
  Tato práce se zabývá tvorbou počítačových příkladů pro výuku předmětu Kinematika. Jde o ukázku možností současných multi-body simulačních nástrojů. Modelovány byly především jednodušší mechanizmy, které mají pro studenty ...