Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh domácí počítačové sítě 

    Makovský, Vladimír
    Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout malou domácí počítačovou síť pro rodinu žijící v rodinném domě. Jsou zde popsány postupy, které bude třeba vykonat pro plné zprovoznění počítačové sítě tak, aby rodina mohla ...
  • Problematika bezdrátových sítí 

    Vincour, Jan
    Tato bakalářské práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové sítě ve společnosti LINDEN s.r.o. Cílem je rozšíření stávajícího pokrytí bezdrátovým signálem na celou budovu společnosti tak, aby byly splněny požadavky ...