Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečnost v letecké dopravě 

    Daško, Matúš
    Bakalárska práca je zameraná na oblasť bezpečnosti v letectve. Cieľom je ukázať rozdielnosť zložiek bezpečnosti poskytnutím základných informácii a poukázať na aktuálne projekty a nové trendy predovšetkým v kontrole ...
  • Vady dřeva jako primární příčiny havárie 

    Lavický, Miloš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
    Článek popisuje dva konkrétní případy havárií, u nichž se při analýze prováděné v rámci znaleckého posudku ukázalo, že pravděpodobnými primárními příčinami zřícení konstrukce jsou vady dřeva. Prvním případem je zřícení ...