Now showing items 1-8 of 8

 • Dětská léčebna Ostrov u Macochy 

  Sochorová, Jana
  Tématem diplomové práce bylo zpracovat architektonickou studii léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Léčebna poskytuje odbornou péči dětem a mladistvým s nemocemi dýchacího ústrojí, astmatem ale také kožními ...
 • Penzion pro seniory 

  Chalupská, Eva
  Předmětem této diplomové práce je návrh projektové dokumentace penzionu pro seniory v Třebíči. Budova se skládá ze tří nadzemních podlaží a suterénu. Suterén je pro technické zázemí. První dvě nadzemní patra jsou téměř ...
 • Podnikatelský záměr - založení pensionu 

  Vala, Michal
  Diplomová práce se zabývá zpracování podnikatelského záměru na přestavbu rodinného domu na penzion v mikroregionu Rožnovsko ve městě Zubří. Teoretická část obsahuje investiční rozhodování, podnikatelský záměr, metody ...
 • Thonetova vila Koryčany 

  Večeřová, Pavla
  Podkladem bakalářské práce je architektonická studie vypracovaná v zimním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma „Thonetova vila v Koryčanech“. Úkolem studie bylo nalézt nové a vhodné funkční a prostorové řešení ...
 • Utváření městského prostředí 

  Zhuravlyova, Yelena (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  Ekologický stav životního prostředí ve městě se v současné době stává jedním z nejaktuálnějších problémů urbanistiky. V rámci řešení tohoto problému se od 60. let 20. století začaly v architektonické a urbanistické teorii ...
 • Yacht Club Hlučín 

  Kučera, Radim
  Práce řeší novostavbu samostatně stojícího objektu Yacht clubu. Objekt je umístěn na parcele č. 1303/3 katastrálního území Kozmice na břehu hlučínského jezera v rekreačním areálu. Stavba se nachází na hranici záplavové ...
 • ZÁMEK LITENČICE – KONCEPCE OBNOVY A NOVÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ ZÁMECKÉHO AREÁLU 

  Petrová, Markéta
  Diplomová práce navrhuje obnovu Litenčického zámku. Městys Litenčice se nachází ve Zlínském kraji. Na zámku je v současné době patrná jeho pohnutá historie kdy po dobu téměř padesáti let chátral, případně byl nevhodně a ...
 • Zdravé bydlení 

  Zhuravlyova, Yelena
  Každé velké město se postupem času dostává do těžko řešitelných problémů: přelidnění, dopravní zácpy, zhoršení ekologické situace. Přechod od průmyslové k informační fázi růstu proběhl v některých zemích rychleji, než se ...