Now showing items 1-20 of 24

 • Akumulace elektrické energie z OEZ 

  Kratschmer, Bruno
  V diplomové práci se zabývám problematikou akumulace elektrické energie pocházející z obnovitelných zdrojů. První část práce představuje dostupné technologie využívané pro akumulaci elektrické energie. Ve druhé části je ...
 • Akumulace energie 

  Neuman, Tomáš
  Obsahem této bakalářské práce je odborná rešerše přehledu způsobů akumulace energie využitelných pro osobní automobily. V práci je uvedena základní charakteristika a problematika jednotlivých druhů akumulátorů a způsobů ...
 • Akumulace energie z obnovitelných zdrojů 

  Charvátová, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou akumulace energie získané z obnovitelných zdrojů s bližším zaměřením na uchovávání elektrické energie v „malém/domácím“ měřítku. Dodávka energie získané z obnovitelných zdrojů ...
 • Carboxymethyl Cellulose As The Binder For The Lithium-Sulfur Batteries 

  Jaššo, Kamil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Demand for the high energy density batteries significantly increased along with the rapid development of new power source depending technologies. While these technologies are rapidly evolving, the battery industry is lagging ...
 • Dynamický model akumulátorů 

  Milichovský, Miloš
  Náplní diplomové práce jsou vědomosti o olověných, NiCd, NiMH a Li-Ion akumulátorech. Je tu popsána jejich funkce a jevy, které v akumulátorech probíhají při procesu nabíjení a vybíjení. Nejdůležitější část práce se věnuje ...
 • Effect of Compaction Pressure to the Electrochemical Properties of the Electrodes for Li-S Accumulators 

  Jaššo, Kamil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Over the last decade, demand for batteries increased a lot thanks to the wearable devices and electric cars. The current trend in all industries is reducing the size and weight of batteries and increasing their capacity. ...
 • Elektrodové hmoty pro záporné elektrody lithium-iontových akumulátorů 

  Šikuda, Milan
  Tato práce se zabývá studiem základních funkčních principů článků. Zaměřuje se především na uhlíkaté materiály, které jsou základem záporných elektrodových hmot lithium-iontových akumulátorů. Cílem této práce je pochopit ...
 • Eliminace diskontinuity dodávky elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

  Radil, Lukáš
  Disertační práce se zabývá oblastí akumulace elektrické energie. Snaží se definovat všechny dostupné metody akumulace, které jsou využitelné v průmyslových aplikacích a současně definovat podmínky využití akumulačních ...
 • Influence Of Ambient Atmosphere To Active Material Of Disassembled Li-Ion Accumulator 

  Karmazinova, Katerina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  At the present time the worldwide hot topic is recycling. How to deal with the product at the end of its life cycle? This paper is focused on recycling of active cathode material of lithiumion accumulators. The research ...
 • Influence Of Ambient Temperature On Electrochemical Parameters Of Lithium-Sulfur Batteries 

  Jaššo, Kamil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  With the increasing popularity of electric vehicles, the demand for their range is increasing and thus demand for the batteries that power them. Range of current electric vehicles using Li-ion battery technology is around ...
 • Li-Ion Accumulators – Comparison Of Cathode Materials 

  Lexová, Kristýna (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The issue of energy storage becomes increasingly important with the growing need for safe and clean energy that could be used in portable electronics and electric vehicles. This paper shortly introduces the topic of ...
 • Měřič kapacity Li-Ion a NiMH akumulátorů 

  Pinďák, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je teoretický rozbor problematiky baterií, rozbor měřiče kapacity Li-ion a NiMH akumulátorů a jeho následné sestrojení. Práce je tvořena třemi hlavními částmi. V první teoretické části je rozebrána ...
 • Modification Of The Production Of Positive Electrodes For Lithium-Sulfur Batteries 

  Jaššo, Kamil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The rapid development of electrical wearable devices and electric cars is forcing battery industry into developing more efficient and economic energy storage systems. One of the attractive candidates among these systems ...
 • Nabíječka malých akumulátorů 

  Dvořák, Pavel
  Práce se bude zabývat vlastnostmi malých akumulátorů. Budou zde popsány typy nabíjecích procesů, doby nabíjení a nabíjecí proudy v závislosti na jejich účinnosti. Velká pozornost bude směřována na návrh nabíječe, pracovní ...
 • Pokročilé systémy Li-Ion akumulátorů 

  Lexová, Kristýna
  S rostoucí potřebou energie pro přenosnou elektroniku a elektrická vozidla se problematika úschovy elektrické energie stává stále významnější. Tato bakalářská práce poskytuje přehled elektrochemických zdrojů energie, a to ...
 • Řízení výkonové LED pomocí ATtiny 

  Holubčík, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá možnými typy DC/DC měničů napětí pro napájení výkonové LED. Věnuje se srovnání dostupných typů akumulátorů na našem trhu a typům DC/DC měničů použitelných při následné konstrukci vzorku. Výběr ...
 • "Smart" tester a nabíječka akumulátorů 

  Mílek, Čestmír
  Niklkadmiové případně niklmetalhydridové akumulátorové sady jsou v současné době hojně využívané pro napájení ručního nářadí. Problémem levného ručního nářadí jsou však nabíječe, které zpravidla neobsahují žádné obvody pro ...
 • Studium vlastností pokročilých katodových materiálů pro lithno-iontové články 

  Tichý, Jiří
  Tato práce se zabývá studiem akumulátorů, zejména lithium-iontových, principy jejich funkce a zejména studiem katodových materiálů pro lithium-iontové akumulátory. Tyto materiály by měly umožnit vývoj akumulátorů se značně ...
 • Studium životního cyklu akumulátorů 

  Babieska, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem životního cyklu lithno-iontového akumulátoru. V teoretické části je popsána historie, vývoj a princip elektrochemických článků. Samostatnou kapitolu tvoří lithno-iontové akumulátory. ...
 • Tester akumulátorů 

  Pisca, Marek
  Predložená diplomová práca sa zaoberá teóriou Li-ion akumulátorov a ich nabíjaním. V práci bol navrhnutý tester akumulátorov pre automatické nabíjanie a vybíjanie Li-ion akumulátorov. Tento tester je riadený pomocou ...