Now showing items 1-2 of 2

  • Rotoped pro nabíjení akumulátoru 

    Nekvapil, Jan
    Semestrální projekt nastiňuje možné řešení rotopedu jako zdroje elektrické energie. První část projektu pojednává obecně, o olověném akumulátoru, EC motoru a měniči elektrických veličin. Další částí je návrh řešení s výběrem ...
  • Rotoped pro nabíjení akumulátoru 

    Nekvapil, Jan
    Bakalářská práce nastiňuje možné řešení rotopedu jako zdroje elektrické energie. První část pojednává obecně, o olověném akumulátoru, nabíjení, EC motoru a měniči elektrických veličin. Další částí je návrh řešení s výběrem ...