Now showing items 1-5 of 5

 • Electrochemical Properties Of Lithium-Ion Battery Under Elevated Temperature 

  Kulíková, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This article presents a topic of the elevated temperature influence on lithium-ion accumulators. The theoretical part of the paper focuses on the basic principles of lithium-ion batteries, their advantages and influence ...
 • Elektrotechnická výzbroj elektrických dopravních strojních zařízení 

  Václavík, Lukáš
  Jedná se o rešeršní práci zkoumající současné trendy v elektro mobilitě. Zaměřuje se především na různé druhy uspořádání pohonných prvků a zdrojů energie, další část se soustředí na samotné elektromotory a akumulátory, ...
 • Sledování vlivu teploty na vlastnosti lithium-iontové baterie 

  Kulíková, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá sledováním vlivu teploty na vlastnosti lithiumiontové baterií, rešerší tohoto tématu a návrhem experimentů. Shrnutí teorie obsahuje kapitola číslo jedna diplomové práce. Postupně je popsán ...
 • Sledování vlivu teploty na vlastnosti lithium-iontové baterie 

  Zachová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá sledováním vlivu teploty na vlastnosti lithium-iontových akumulátorů, a to zejména na bezpečnost a kapacitu vybraných akumulátorů. Kapitoly 1 a 2 obsahují literární rešerši k danému tématu, jsou ...
 • Záporná elektroda pro sodno-iontové články 

  Šimek, Antonín
  Tato bakalářská práce obsahuje obecné seznámení s problematikou akumulátorů, jejich základní principy a rozdělení. Zaměřena je zejména na výzkum elektrodových materiálů pro záporné elektrody sodno-iontových akumulátorů, ...