Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a realizace vestavného systému řízení mobilního robotu Bender II 

    Meindl, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vestavěného řídicího systému pro čtyřkolový mobilní robot Bender II. V první části se zabývá rozborem použitelných platforem pro vestavěný řídicí systém a kinematikou čtyřkolového ...
  • Návrh hardware venkovního robotu 

    Sitta, Michal
    Tato práce se zabývá problematikou základních druhů řešení podvozků s podrobnějším popisem Ackermanova a diferenčního podvozku. Dále se věnuje základním parametrům stejnosměrných motorů a převodovek užívaných pro robotické ...