Now showing items 1-1 of 1

  • Diagnosis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission Methods 

    Mahmoud, Houssam
    Tato práce se zabývá vývojem nového efektivního diagnostického postupu pro kontrolu funkce pneumatických válců pomocí metody akustické emise. Cílem práce bylo navrhnout a určit diagnostická kritéria pro hodnocení kvality ...