Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznávání řeči s pomocí nástroje Sphinx-4 

    Kryške, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá hledáním efektivní techniky pro strojové rozpoznávání řeči, konkrétně pak strojovým přepisem mluvené řeči do textu a následným hledáním klíčových slov. Toto řešení lze následně použit pro ...