Now showing items 1-5 of 5

 • 3D model elektrické aktivace myokardu 

  Míková, Monika
  Cílem této diplomové práce je vytvoření jednoduchého 3D elektro-anatomického modelu srdeční tkáně, který bude schopný simulovat šíření elektrické aktivace jak ve zdravém srdci, tak v srdci s arytmogenním substrátem. Model ...
 • Nástroj pro analýzu elektrokardiografických záznamů 

  Plch, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nástroje ECG_ANN pro analýzu elektrokardiografic-kých záznamů a jeho sestavením v prostředí Matlab. Program má sloužit UBMI VUT v Brně. V teoretické části se zabývá vznikem akčního ...
 • Simulace elektrofyziologických experimentů 

  Kubáček, Svatopluk
  Simulace elektrofyziologických experimentů umožňuje získávání cenných informací o bioelektrických dějích probíhající na izolovaných buňkách. Tato práce se zabývá základními principy, které umožňují vznik bioelektrických ...
 • Simulace průběhu akčních napětí a membránových proudů řešením zobecněných rovnic Hodgkina a Huxleye 

  Bugnerová, Pavla
  Práce se zabývá rozborem klidového membránového a hlavně akčního napětí na buněčné membráně srdeční buňky. Je věnována pozornost elektrickému schématu buněčné membrány a rozložení membránového proudu na hlavní proudové ...
 • Zařízení pro měření elektrické aktivity svalů 

  Slouka, Petr
  V této práci je uvedeno seznámení se základními principy vzniku a přenosu akčního napětí. Následně je nastíněný rozvoj elektromyografie, která slouží ke snímání elektrických signálů ze svalů a vlastnosti elektromyografického ...