Now showing items 1-12 of 12

 • Aplikace pro cyklisty v prostředí Flash (AIR) 

  Jonáš, Jiří
  Předmětem této práce je návrh a implementace mapové aplikace, která umožní zobrazovat cyklistické trasy nad mapovými podklady. Aplikace umožní vytvoření vlastní trasy, pro kterou je možné generovat výškový profil. Trasu ...
 • Aplikace pro zobrazení modelu bezdrátové sítě 

  Žoldoš, Petr
  Cieľom diplomovej práce bolo, na základe nadobudnutých vedomostí o technológiách Adobe Flex SDK a tiež Google Maps API, vybudovať aplikáciu, ktorá umožní tvoriť, generovať a upravovať grafický model bezdrôtovej siete. ...
 • Chatovací systém pro mobilní telefony 

  Starosta, Michal
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a implementácia lokálneho chatovacieho systému pre mobilné zariadenia a inteligentné telefóny. Systém je tvorený hlavným serverom zas- trešujúcim komunikáciu mobilných aplikácii, ...
 • Grafický podsystém v prostředí internetového prohlížeče 

  Vlach, Petr
  Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí. První části se zabývá existujícími komerčními a nekomerčními systémy pro zobrazení OLAP dat pomocí kontingenčních tabulek a grafů a jejich srovnáním. Zjištěné poznatky o ...
 • Instant Messaging pro BlackBerry PlayBook 

  Hajný, Jiří
  V práci je představena cílová platforma BlackBerry Tablet OS a její vývojové prostředky. Práce dokumentuje návrh a implementaci klienta komunikačního protokolu XMPP/Jabber. Implementace je provedena ve vývojovém prostředí ...
 • Interaktivni simulace s využitím technologie Flash 

  Látal, Pavel
  Práce se zabývá vytvořením šesti interaktivních simulací pomocí technologie Flash. Vytvořené interaktivní simulace jsou následující: rozšířená varianta Conwayova celulárního automatu realizovaná v ortogonální a hexagonální ...
 • Interaktivní model FITkitu 

  Danko, Martin
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou interaktivního modelu platformy FITkit a možnostmi jeho prezentace v prostředí internetu. Přibližuje různé způsoby zobrazení trojrozměrného obsahu v internetových prohlížečích a přináší ...
 • Modelování vlastností mikroelektronických struktur 

  Luňáček, Erik
  Tato práce se zabývá termomechanickou a elektrickou analýzou mikroelektronických struktur v programu ANSYS. Prvním krokem je vytvoření analyzovaného modelu. Pro zhotovení modelu byl využit program Solidworks. Následně byly ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady CANON IXUS 500 

  Šulc, Martin
  Bakalářská práce se zabývá simulací fotoaparátu Canon IXUS 500, jeho základními funkcemi, 3D- modelem zobrazení fotoaparátu a podrobnou nápovědou. Hlavním účelem této simulace trenažéru je nejen podpora výuky na univerzitě ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady FUJIFILM S6500fd 

  Činčera, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření simulátoru fotoaparátu FUJIFILM řady S6500fd. Ten je implementován pomocí Flashe a programovacího jazyka ActionScript. Aplikace bude sloužit k výuce na Univerzitě třetího věku. ...
 • Tvorba real-time aplikace pro platformu IMS 

  Novotný, Filip
  Tato práce se věnuje problematice IMS (IP Multimedia Subsystem). IMS je standardizovaná architektura sítí nové generace, která nabízí pokročilé služby v mobilních i pevných sítích. První kapitola popisuje čtyř vrstvou IMS ...
 • Webový prohlížeč audio/video záznamů přednášek: přidání funkcionality 

  Kalvoda, Antonín
  Práce se zabývá přidáním funkcionality k již vytvořenému webovému prohlížeči záznamů přednášek, která byla vypracována Ing. Josefem Žižkou jako diplomová práce. První část je úprava pomocného programu pro extrahování slidů ...