Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj testovacího modelu MANET sítě v prostředí NS-3 

    Gilík, Aleš
    Bakalářská práce se zaměřuje na sítě Manet a vytvoření webové aplikace pro generování konfiguračního souboru, usnadňujícího simulování Manet sítí. V teoretické části obsahuje popis Manet sítí, dělení směrovacích protokolů ...