Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza koeficientu tření obtokového ventilu turbodmychadla 

  Wolf, Juraj
  Cílem této diplomové práce je představit novou metodu určení koeficientu tření obtokového ventilu turbodmychadla. Za tímto účelem bylo navrhnuto a zkonstruováno testovací zařízení. Vysledky z testů byli zpracovány a porovnany ...
 • Analýza výpočtového modelu konstrukce mechatronické soustavy a jeho dynamické chování 

  Merkl, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým modelováním příčníku obráběcího stroje v programu Ansys Workbench. Cílem práce bylo určení dynamických vlastností této konstrukce, provedení statické analýzy a dále pak exportování ...
 • Dynamický výpočet rozvodu šestiválcového motoru s 24 ventily 

  Guláš, Tomáš
  Diplomová práca sa zaoberá kontrolným výpočtom dynamického namáhania rozvodového mechanizmu OHV staronovej koncepcie 6-valcového traktorového motoru s 24 ventilmi od firmy Zetor Tractors, a.s.. Súčasťou práce je vytvorenie ...
 • Konstrukce vřeten vícevřetenového soustružnického automatu 

  Kráčmar, Tomáš
  Obsahem diplomové práce je konstrukce vřeten vícevřetenového soustružnického automatu pro práci z tyče maximálního průměru 7 mm. Práce se zabývá novou koncepcí pohonu vřeten, kde jsou vřetena poháněna externími asynchronními ...
 • Konstrukční návrh standu pro zkoušení jednoválcového motoru 

  Sikora, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem stanoviště pro zkoušení jednoválcového přeplňovaného motoru. První část práce teoreticky pojednává o principech a možnostech měření výkonových parametrů spalovacích motorů. ...
 • Návrh uložení hydraulického válce zkušebního zařízení kulových kloubů 

  Novák, Jiří
  Cílem této diplomové práce je navrhnout uložení hydraulického válce do zkušebního zařízení kulových kloubů firmy TRW-DAS Dačice a.s.. Diplomová práce obsahuje krátkou rešerši zabývající se testováním kulových kloubů výše ...
 • Problematika rychlé automatické výměny nástrojů u obráběcích strojů 

  Pavlík, Jan
  Disertační práce je věnována problematice automatické výměny nástrojů, u frézovacích center, kde se v poslední době ukazuje toto téma jako velice aktuální. Obsahem této práce je jak provedení komplexní rešerše jednotlivých ...
 • Semiaktivní systém odpružení vozidla 

  Salcburger, Martin
  Cílem této diplomové práce je sestavit algoritmy řízení semi-aktivního systému odpružení pro čtvrtinový model vozidla, porovnat jejich funkci vzhledem k jízdnímu komfortu a jízdní bezpečnosti. Následně prověřit sestavené ...
 • Systém odpružení a tlumení motocyklu 

  Filka, Tomáš
  Tato práce obsahuje teoretický přehled z oblasti motocyklových podvozků, systémů zavěšení kol a také informace o samotných pružinách a tlumičích. Dále se práce zabývá praktickým využitím multibody simulace pro testování ...
 • Tvorba simulačního modelu lineární osy obráběcího stroje s hřebenem 

  Kráčmar, Tomáš
  Obsahem této práce je stručný přehled lineárních posuvových soustav výrobních strojů, rešerše simulačních SW pro simulaci dynamického chování strojů a tvorba simulačního modelu lineární osy obráběcího stroje s hřebenem. ...
 • Tvorba simulačního modelu obráběcího stroje pro určení energetické spotřeby 

  Vespalec, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem simulačního modelu obráběcího stroje pro určení spotřebované energie. Dále popisuje návrh modelu mechanické a elektrické části stroje a tvorbu algoritmu pro určení spotřeby. Výsledkem ...
 • Úprava rychloupínacího zařízení pro aplikace prosévacích lopat 

  Hrňa, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá úpravou rychloupínacího zařízení prosévací lopaty Allu SC 3-20 tak, aby se zefektivnilo jak nabírání materiálu do lžíce, tak i samotné prosévání. Pomocí simulační metody v programu Adams je zjištěn ...
 • Virtuální model části obráběcího stroje v ADAMS 

  Juriga, Jakub
  Práca sa v teoretickej časti zaoberá kmitaním v obrábacích strojoch a popisu teórie vzniku samobudeného kmitania. V praktickej časti je riešený problém samobudeného kmitania v obrábacom stroji za použitia simulačného ...
 • Virtuální prototyp robotu v ADAMS 

  Příleský, Libor
  Tato práce se zabývá vytvořením virtuálního modelu robotu v ADAMS a co-simulačním propojením tohoto modelu s návrhem řízení v Matlab/Simulink. Robotem je segway Pierot vytvořený v rámci předchozích závěrečných prací. Obsahem ...
 • Vyšetření dynamického namáhání ventilového rozvodu OHV 

  Opluštil, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vyšetřením dynamického namáhání ventilového OHV rozvodu pro čtyřventilovou hlavu vznětového motoru Zetor 1505 – 90 kW. Výpočet je proveden analyticky v matematickém softwaru MathCad a v MBS ...
 • Výpočtové modelování mechanických ztrát ve ventilovém mechanismu 

  Mačuga, Martin
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním mechanických ztrát ve ventilovém mechanismu, zjištěním vhodné metody řešení a její aplikaci na ventilový rozvod vznětového řadového čtyřválcového motoru. Dále se zabývá ...