Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace algoritmů zpracování obrazového rastru v FPGA 

    Široký, Vít
    V této práci jde o nezvyklý pohled na implementaci grafických algoritmů v FPGA v kontextu počítačového vidění. Je zde možné najít informace o rastrovém obrazu a jeho zpracování, jeho segmentaci s využitím prahování a ...
  • Nástroj na zpracování fotografovaného textu 

    Hotař, Roman
    Tato práce popisuje metody převodu barevného obrázku s textem (barevné přechody, různé odstíny stíny atd.) do černobílé podoby. Zaměřuje se převážně na adaptivní prahování. Uvádí použité datové struktury a popisuje prostření ...