Now showing items 1-2 of 2

  • Grafický editor simulačních modelů 

    Bulka, Pavol
    Tato práce se zaobírá tvorbou multiplatformního grafického editoru simulačních modelů využívajícího pro modelovaní DEVS formalismus a jazyk XML pro ukládání modelů. Návrh editoru je založený na průzkumu obdobných grafických ...
  • Platformně nezávislá reprezentace simulačních modelů na bázi XML 

    Durman, David
    S rozmanitostí platforem pro popis modelů systémů s diskrétními událostmi vyvstává problém, jak tyto modely reprezentovat tak, aby bylo možné je napříč platformami sdílet, ať už pro účely validace těchto modelů, jejich ...