Now showing items 1-19 of 19

 • Administrativní budova 

  Szabo, Daniel
  Diplomová práca sa zaoberá novostavbou administratívnej budovy v Brne situovanej v mestskej časti Slatina. Budova pozostáva z troch nadzemných podlaží a z jedného podzemného podlažia. Architektonická kompozícia je navrhnutá ...
 • Administrativní budova Bravia 

  Jiruška, Daniel
  Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace pro provádění administrativní budovy. Jedná se o administrativní budovu, která je umístěná na okraji města Letohrad. Budova se skládá z části, která má tři nadzemní podlaží ...
 • Administrativní budova s provozními sklady - stavebně technologický projekt 

  Hirsch, Roman
  Obsahem této práce je stavebně technologický projekt administrativní budovy s provozními sklady v Brně. Zahrnuje stavebně technologickou zprávu, studii realizace hlavních technologických etap, technickou zprávu zařízení ...
 • Administrativní budova v Brně, stavebně technologická příprava stavby. 

  Romashkyn, Mykola
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava administrativní budovy v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu, stavebně technologickou studii, technologické předpisy, návrh vhodných strojů a mechanismů ...
 • Administrativní objekt se skladovací halou - příprava k provedení nosných konstrukcí 

  César, David
  Obsahem bakalářské práce je příprava k provedení nosných konstrukcí administrativní budovy a skladovací haly v Troubsku. Administrativní budova má tři nadzemní podlaží, svislé nosné konstrukce jsou tvořeny z keramických ...
 • Centrální požární stanice Hradec Králové - stavebně technologický projekt 

  Malina, Marek
  Diplomová práce se zabývá tvorbou stavebně technologického projektu pro budovu Centrální požární stanice v Hradci Králové – 1.Etapa. Objekt tvoří pět nadzemních podlaží a jedno podzemní. Cílem práce je vybrat a zpracovat ...
 • Novostavba Komerčně-administrativního centra v Chomutově 

  Konárek, Lukáš
  Diplomová práce řeší Novostavbu komerčně administrativního centra v Chomutově. Centrum má společný suterén a v nadzemní části je tvořeno třemi samostatnými objekty rozestoupenými tak, aby mezi nimi vzniklo atrium a komunikace ...
 • Novostavba komerčně-administrativního centra v Ostravě 

  Vdovina, Mariia
  Tato diplomová práce řeší projektovou dokumentace novostavby komerčně-administrativního centra v Ostravě. Objekt je částečně podsklepen, maximální počet nadzemních podlaží – 3. Budova obsahuje několik kategorií ploch. ...
 • Ocelový skelet administrativní budovy 

  Klimeš, Petr
  Předmětem studentské práce je návrh ocelové konstrukce administrativní budovy České televize. Jedná se o vícepodlažní budouvu pravoúhlého půdorysu s nahrávacími studii a kancelářemi. Nosná konstrukce je řešena jako rámová ...
 • Pětipodlažní železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy 

  Večeřa, František
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce administrativní budovy. Jde o novostavbu, která je umístěná v městě Brně. Stavba je řešena jako železobetonový skelet se ztužujícím jádrem. Stavba má pět nadzemních podlaží. ...
 • Polyfunkční dům Eastgate, Brno - stavebně technologický projekt 

  Brabec, Josef
  Cílem této diplomové práce je stavebně-technologické řešení výstavby hrubé stavby Polyfunkčního souboru EASTGATE Brno. Tento polyfunkční soubor je členěn na objekty Z a Y. Diplomová práce řeší výstavbu hrubé spodní a hrubé ...
 • Příprava realizace multifunkčniho objektu Technologického parku v Brně 

  Bartl, Jan
  Tématem mé diplomové práce je příprava realizace administrační budovy, Českého technologického parku v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, návrh strojní sestavy, technologický předpis ...
 • Radnice Brno – Sever 

  Indruchová, Petra
  Předmětem diplomové práce je návrh objektu radnice městské části Brno – server. V současné době je radnice umístěná v nevyhovujícím objektu na ulici Bratislavská a dále na několika decentralizovaných pracovištích. Objekt ...
 • Sídlo firmy Dlabaja a.s. 

  Dlabaja, Adam
  Projektová dokumentace, zpracovávána v rámci diplomové práce, řeší novostavbu administrativní budovy stavební firmy v obci Lukov u Moravských Budějovic. Budova je vyhotovena tradiční zděnou technologií z cihelných tvarovek ...
 • Správní výšková budova 

  Gášek, Libor
  Tématem práce je konstrukční návrh správní budovy s nosnou betonovou konstrukcí. Při návrhu je nutno zvážit objemové změny betonu a jejich přídavný vliv na namáhání konstrukce. Minimalizování vlivu přídavného namáhání je ...
 • Stavebně technologický projekt budovy C Technologického parku Brno 

  Bradáčová, Eliška
  Tématem diplomové práce je realizace administrativní budovy v areálu Českého technologického parku v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, situaci v okolí staveniště a návrh dopravních ...
 • Vliv provedení zateplení administrativní budovy na výdaje spojené s jejím provozem 

  Ptáček, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu zateplení administrativní budovy na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. Administrativní budova se nachází na ulici Kloboucká v Brumově-Bylnici. Objekt má dvě nadzemní ...
 • Vliv provedení zateplení hasičské zbrojnice na výdaje spojené s jejím provozem 

  Lušinská, Jana
  Diplomová práce řeší posouzení a návrh zateplení hasičské zbrojnice, na výdaje spojené s jeho provozem. Hasičská zbrojnice se nachází Hrubé Vrbce č. p. 133. Objekt je částečně podsklepený, má tři nadzemní podlaží a je ...
 • Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada NNO v Brně - stavebně technologický projekt 

  Marková, Veronika
  Předmětem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu výstavby administrativní budovy ,,Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada NNO v Brně". Budova je navržena jako třípodlažní železobetonový skelet ...