Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace pro cyklisty v prostředí Flash (AIR) 

  Jonáš, Jiří
  Předmětem této práce je návrh a implementace mapové aplikace, která umožní zobrazovat cyklistické trasy nad mapovými podklady. Aplikace umožní vytvoření vlastní trasy, pro kterou je možné generovat výškový profil. Trasu ...
 • Chemické výpočty Tvorba e-learningových studijních materiálů 

  Košová, Hana
  Předmětem této bakalářské práce jsou e-learning, prostředky k jeho tvorbě, tvorba samotná, práce se základními prvky tvořícími e-learning a zhodnocení kvality e-learningu na FCH VUT a Masarykově univerzitě v Brně. Praktickým ...
 • Grafy ve webovém prohlížeči pomocí Javascriptu 

  Zajíc, Jiří
  Tato bakalářská se práce se zabývá studiem tvorby grafů ve webových prohlížečích. První část obsahuje podrobnou studii současných technologií a návrh aplikace. Praktická část zahrnuje vývoj, popis a dokumentaci aplikace. ...
 • Online editor obrázků 

  Vodák, Jakub
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci pro online editaci statického obrazu. Jde především o přívětivé uživatelské rozhraní a jednoduchost. K dispozici jsou základní grafické operace. Aplikace umožňuje vytváření uživatelských ...
 • Portál stavební firmy 

  Hoferica, Dušan
  Tato práce se zabývá tvorbou modulárního informačního systému na základě požadavků obstarávající firmy. Systém je implementován pomocí jazyka Action Script 3.0, XML, PHP a je postaven nad databází MySQL 5. Cílem práce je ...
 • Regionální informační systém neziskové organizace 

  Brnka, Radim
  Předmětem této práce je vytvoření informačního systému pro neziskovou organizaci regionálního rozsahu umožňujícího zejména správu databáze míst, aktualit, akcí, jednoduché inzerce a dalších součástí. Informační systém je ...