Now showing items 1-1 of 1

  • Strojně-technologické zařízení dodávky vzduchu 

    Pecháčková, Tereza
    Náplní práce je popis různých verzí stanovování oxygenační kapacity pro rozdílná aerační zařízení. Vysvětlení vzájemného propojení vody a vzduchu v procesu čištění odpadních vod. Praktickou částí je vytvoření databáze ...