Now showing items 1-2 of 2

  • Aerodynamický výpocet vzduchové části parního kotle 

    Kudela, Libor
    Cílem této práce je provést rozbor problematiky aerodynamického výpočtu parních kotlů na straně spalovacího vzduchu. Na základě projekční dokumentace provést stanovení dílčích ztrátových součinitelů jednotlivých komponent ...
  • Aerodynamický výpočet spalinového traktu parního kotle 

    Faltýnek, Michal
    Cílem této práce je seznámit čtenáře s teorií, kterou je třeba znát pro výpočet aerodynamických ztrát spalinového traktu parního kotle. Na základě těchto znalostí, výkresové dokumentace a jiných vstupních parametrů stanovit ...