Now showing items 1-18 of 18

 • Aerodynamická optimalizace vysokovýkonného padákového kluzáku 

  Grim, Robert
  Tato práce je zaměřena na aerodynamickou analýzu závodního paraglidingového vrchlíku. Odpory jednotlivých částí jsou rozděleny do kapitol. Cílem bylo vytvoření představy o velikosti podílu odporů jednotlivých komponent ...
 • Aerodynamický návrh nové generace přítlačných křídel formule SAE 

  Jánošík, Tomáš
  Hlavný zámer tejto práce je aerodynamický návrh novej generácie prítlačných krídel pre monopost Formule Student. Úvodná časť sa zaoberá náhľadom do využitia prítlačných krídel vo Formuli Student a aerodynamickou analýzou ...
 • Aerodynamika vozidel 

  Mužíková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou aerodynamiky vozidel osobních, závodních, tak i nákladních. Na základní teoretické poznatky navazují jednotlivá řešení používaná v praxi u konkrétního typu vozidla. Pro vytvoření ...
 • Analýza vlivu polohy karoserie závodního vozu na aerodynamické charakteristiky 

  Daniel, Petr
  Diplomová práce se zabývá aerodynamikou závodního vozidla pro různá nastavení světlé výšky a náklonu karoserie. Nejprve je popsána teorie aerodynamiky a proudění. Pro provedení analýzy bylo nutné sestavení CAD modelu ...
 • Analýza vlivu rotace kola na aerodynamické vlastnosti vozidla 

  Škrášek, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním a CFD výpočtem aerodynamických charakteristik variant vozidla, ovlivněných zatíženými a nezatíženými pneumatikami a dále vlivem na pneumatiky aplikovaných okrajových podmínek. ...
 • Experimentální měření aerodynamických silových účinků 

  Job, Štefan
  Tato práce se zabývá vlivem aerodynamických silových účinků na vozidlo. Její součástí je provedení jízdní zkoušky vozidla, návrh optimálního postupu pro zpracování naměřených signálů, jejich samotné zpracování a závěrečné ...
 • Historie a současnost aerodynamických prvků vozidel formule 1 

  Olšák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním rešerše na téma historie a současnost aerodynamických prvků vozidel F1. Je zaměřena především na ty prvky, které významně ovlivnily aerodynamické vlastnosti a chování vozidel ...
 • Karoserie sportovního automobilu 

  Janda, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukci karoserie jednomístného sportovního automobilu. Taktéž obsahuje aerodynamickou analýzu karoserie a optimalizaci výsledného modelu.
 • Load State of an Aircraft with an Elastic Wing 

  Schoř, Pavel
  V této práci je navržena metoda výpočtu zatížení letadla s netuhým křídlem, založená na spojení panelové metody prvního řádu dle Katz and Plotkin, Low-Speed Aerodynamics, 2001 s metodou stukturální analýzy dle Píštěk et ...
 • Modifikace geometrie nosné plochy RC házedla s ohledem na letové výkony 

  Pejchar, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na provedení modifikace nosné plochy házecího kluzáku kategorie F3K. Je řešena geometrie křídla z aerodynamického hlediska s podporou modelářských softwarů a softwarů využívajících panelové ...
 • Návrh konstrukce elementů předního křídla Formule Student 

  Havran, Edmund
  Hlavný zámer práce je navrhnutie novej generácie predného prítlačného krídla na monopost Formule Student. Zo začiatku práca analyzuje pravidlá súťaže, význam predného krídla a jeho použitie v rámci súťaže. Nasleduje koncepčný ...
 • Návrh přítlačných křídel pro vůz Formule Student / SAE 

  Fryšták, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na návrh přítlačných křídel pro vůz Formula Student/SAE. V úvodu je představena mezinárodní soutěž Formula Student a jsou zohledněna pravidla, která návrh aerodynamických prvků omezují. Je popsán ...
 • Návrh výukového experimentu pro předmět Aerodynamika I 

  Fenech, Daniel
  Cílem bakalářské práce je vytvořit semestrální projekt pro studenty kurzu Aerodynamika I, který dále využijí pro lepší porozumění a získání zkušeností, jak lze určit aerodynamické charakteristiky pomocí výpočtů a pomocí ...
 • Optimalizace chlazení oleje letounu VUT 100 

  Mackovík, Matěj
  Cílem této diplomové práce je optimalizace chlazení oleje letounu VUT 100, tak aby splňovalo požadavky předpisu a omezení daná výrobce motoru. Tohoto cíle je dosaženo volbou vhodného chladiče a optimalizací kanálu chlazení ...
 • Optimalizace štěrbinové vztlakové klapky letounu 

  Dvořák, Petr
  Cílem této diplomové práce je optimalizovat vztlakovou mechanizaci letounu Phoenix Air U-15 tak, aby letoun splňoval požadavky předpisu UL-2 na pádovou rychlost – 65 km/h. Tohoto cíle je dosaženo optimalizací polohy ...
 • Počátky automobilové aerodynamiky 

  Sunek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním rané fáze vývoje automobilové aerodynamiky přibližně v době 1. poloviny 20. století. Popisuje postupy, které se uplatňovaly při návrzích jednotlivých vozů, a okolnostmi, které ...
 • Výpočet aerodynamiky závodního automobilu 

  Vančura, Jan
  Diplomové práce je zaměřena na výpočty aerodynamických charakteristik závodního automobilu. Popisuje metodu sestavení CFD modelu s využitím 3D scanneru ATOS a prostředí softwaru Pro Engineer. V průběhu vytváření této práce ...
 • Výpočet zatížení vztlakových klapek letounu L410NG a porovnání s letovým měřením 

  Florián, Martin
  Předmětem diplomové práce je tvorba výpočetního modelu dvoumotorového, turbovrtulového letounu typu commuter a následná analýza dvou přistávacích režimů. Řešení obsahuje kalibraci úlohy, tvorbu výpočetní sítě, určení ...