Now showing items 1-2 of 2

  • Elektronická zátěž 

    Pivoňka, Václav
    Cílem této bakalářské práce je vypracovat přehled aplikačních možností elektronické zátěže Agilent 6063B, proměřit parametry elektronické zátěže a na několika příkladech, prakticky demonstrovat její vlastnosti. K tomuto ...
  • Stejnosměrná elektronická zátěž 

    Pavloň, Martin
    Tato práce se zabývá popisem a měřením na stejnosměrné elektronické zátěži. Rozebírá způsoby ovládání, pracovní režimy a elektronické ochrany. Porovnává technické parametry jednotlivých zátěží. Diskutuje rozdíly mezi ...