Now showing items 1-8 of 8

 • Komunikační rozhraní pro ovládání spektrálního analyzátoru 

  Smělík, Martin
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat nové komunikační rozhraní pro spektrální analyzátor Seaward EMC Spectrum Receiver, které je místo rozhraní RS 232 připojeno k počítači pomocí rozhraní USB. Tato práce ...
 • Měření dynamických vlastností bipolárních a unipolárních tranzistorů 

  Lang, Radek
  Cílem této bakalářské práce je popis dynamických parametrů polovodičových součástek. Dalším cílem je sestavení měřícího pracoviště, na kterém je možné provádět měření dynamických vlastností bipolárních a unipolárních ...
 • Měření dynamických vlastností bipolárních a unipolárních tranzistorů 

  Lang, Radek
  Cílem této bakalářské práce je popis dynamických parametrů polovodičových součástek. Dalším cílem je sestavení měřícího pracoviště, na kterém je možné provádět měření dynamických vlastností bipolárních a unipolárních ...
 • Měření harmonického zkreslení tranzistorového zesilovače 

  Drbohlav, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem automatizovaného měření parametrů jednoduchého tranzistorového zesilovače pomocí akviziční jednotky Agilent Technologies U2351A v programu Agilent VEE. Součástí práce je návrh ...
 • Měření rychlosti šíření ultrazvuku 

  Pouč, Petr
  Práce se zabývá metodami měření rychlosti šíření ultrazvuku. Rychlost šíření ultrazvuku byla zjištěna na základě detekce doby letu ultrazvuku od vysílače k přijímači. Byly vyvinuty tři metody pro určení rychlosti šíření ...
 • Návrh měřicího pracoviště pro šumovou spektroskopii 

  Segiňák, Ján
  Práca obsahuje literárnu rešerš z oblasti šumu, spektroskopie a spektroskopických meracích metód v rámci širokého pásma frekvencií. Bola navrhnutá experimentálna meracia metóda pre meranie vzoriek materiálov šumovou ...
 • Přesná měření vlastností polovodičových součástek 

  Smělík, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout laboratorní pracoviště pro přesná měření stálosti výstupních parametrů polovodičových součástek. Součástí je také termostat, který udržuje konstantní teplotu proměřované součástky. ...
 • Směšovač vysokofrekvenčních signálů 

  Kolář, Jan
  Cílem této bakalářské práce je popsat hlavní paramtery směšovačů spolu s jejich principiálním měřením. Jsou zde uvedeny přístroje a metody, pomocí nichž lze parametry měřit. U vybraných parametrů jsou uvedeny i jejich ...